Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
131
Mạng Không dây > 
Sử dụng một smartphone như một bộ khởi động từ xa
Trên máy ảnh, cho phép smartphone kết nối với máy ảnh 
của bạn.
•  
Nếu smartphone đã từng kết nối với máy ảnh của bạn trước đó, 
nó sẽ được kết nối tự động.
Trên smartphone, chọn q để mở bảng điều khiên thông 
minh.
Trên smartphone, đặt các tùy chọn chụp.
•  
Trong khi sử dụng tính năng này, một số phím không trên máy 
ảnh của bạn sẽ không khả dụng.
•  
Với smartphone, bạn có thể vận hành máy ảnh chỉ bằng cách 
chạm vào màn hình.
•  
Không hỗ trợ một số tùy chọn chụp.
•  
Các tùy chọn chụp bạn đã cài đặt sẽ duy trì trên máy ảnh sau 
khi đã ngắt kết nối với điện thoại thông minh.
Chạm vào   để trở về màn hình chụp. 
Trên smartphone, chạm và giữ   để lấy nét và sau đó thả 
để chụp ảnh.
•  
Chạm vào   để ghi video và chạm vào   để dừng video. 
•  
Nếu tính năng GPS được kích hoạt trên smartphone, thông tin 
GPS sẽ được lưu cùng với ảnh chụp. 
•  
Khi bạn sử dụng tính năng này, khoảng cách lý tưởng giữa máy ảnh và 
smartphone có thể thay đổi, tuỳ thuộc vào môi trường xung quanh.
•  
Smartphone phải nằm trong phạm vi 7 m của máy ảnh để sử dụng tính 
năng này.
•  
Phải mất một lúc để chụp ảnh sau khi nhả nút   trên smartphone.
•  
Nếu tuỳ chọn lưu tập tin được cài đặt về Điện thoại thông minh + Máy 
ảnh, ảnh sẽ chỉ được chuyển đến smartphone. (Video và các tập tin định 
dạng RAW sẽ không được chuyển.)
•  
Nếu bạn chụp ảnh liên tục khi tuỳ chọn lưu tập tin được cài đặt về 
Điện thoại thông minh + Máy ảnh, ảnh sẽ không được chuyển đến 
smartphone. 
•  
Màn hình của smartphone sẽ không hiển thị màn hình của máy ảnh khi 
quay video.
•  
Chức năng Remote Viewfinder sẽ dừng kích hoạt khi:
 -
có cuộc gọi đến trên smartphone
 -
máy ảnh hoặc smartphone bị tắt
 -
thiết bị mất kết nối với WLAN
 -
kết nối Wi-Fi yếu hoặc không ổn định
 -
bạn không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong khoảng 3 phút khi đã 
kết nối
 -
số của tập tin và thư mục là những giá trị tối đa
•  
Màn hình tắt nếu bạn không thực hiện thao tác nào trên máy ảnh trong 
vòng 30 giây.