Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
132
Mạng Không dây
Sử dụng tính năng Baby Monitor
Trên máy ảnh, chọn một AP từ danh sách, và sau đó điều 
chỉnh máy ảnh.
•  
Đặt máy ảnh ở một nơi an toàn mà trẻ em và vật nuôi trong 
nhà không thể với tới được.
•  
Xoay ống kính máy ảnh vào đối tượng giám sát.
•  
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên kết nối máy ảnh với một ổ cắm 
điện có bộ điều hợp AC.
Trên smartphone, chọn AP được kết nối với máy ảnh.
•  
Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, bật tính năng 
Wi-Fi trước khi bật ứng dụng.
Trên smartphone, bật ứng dụng Samsung Home Monitor.
Sử dụng tính năng Baby Monitor để kết nối máy ảnh với một 
smartphone có cài đặt ứng dụng Samsung Home Monitor, và theo dõi 
một vị trí.
•  
Tính năng Baby Monitor được hỗ trợ bởi các dòng smartphone hỗ trợ 
độ phân giải WVGA (800X480) hoặc độ phân giải cao hơn và chạy hệ 
điều hành Android OS hoặc iOS. (Một số tính năng có thể không được 
hỗ trợ bởi một số dòng máy.) Trước khi sử dụng tính năng này, hãy cập 
nhật phần sụn phiên bản mới nhất cho thiết bị. Nếu phiên bản phần sụn 
không phải là phiên bản mới nhất, tính năng này không thể hoạt động 
đúng cách. 
•  
Bạn phải cài đặt ứng dụng Samsung Home Monitor trên smartphone 
trước khi sử dụng tính năng này. Bạn có thể tải ứng dụng từ Kho ứng 
dụng Samsung Apps, Google Play Store, hoặc Apple App Store.
•  
Chỉ sử dụng tính năng này trong nhà.
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Trên máy ảnh, chọn  .
•  
Nếu xuất hiện thông báo nhắc nhở yêu cầu bạn tải về ứng 
dụng, chọn Tiếp.