Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
133
Mạng Không dây > 
Sử dụng tính năng Baby Monitor
Bắt đầu giám sát bằng video hoặc âm thanh trực tiếp.
•  
Xem video trực tiếp từ máy ảnh trên smartphone của bạn. 
Trong khi giám sát video, chạm phím Chế độ theo dõi âm 
thanh trên smartphone để dừng chế độ dò tìm video. Nếu máy 
ảnh phát hiện tiếng động, smartphone của bạn sẽ phát một 
chuông thông báo.
•  
Khi giám sát video trực tiếp thông qua điện thoại, video không được 
lưu trên máy ảnh.
•  
Nếu vị trí được giám sát bị tối, chạm   để bật đèn có hỗ trợ AF.
•  
Khi giám sát âm thanh, chuông báo sẽ phát ra âm thanh trên 
smartphone nếu máy ảnh phát hiện tiếng động trong khoảng thời 
gian ngắn ở mức âm lượng cao hơn mức chỉ định. 
•  
Khi giám sát video trực tiếp, chuông báo sẽ không phát ra âm thanh 
trên smartphone ngay cả khi máy ảnh phát hiện tiếng ồn.
Chạm   để thoát ứng dụng Samsung Home Monitor.
Điều chỉnh mức ồn để kích hoạt chuông 
báo
Bạn có thể cài đặt mức ồn sẽ kích hoạt chuông báo trong khi sử dụng 
giám sát âm thanh. Nhấn [D/I] để điều chỉnh mức ồn.
Mức ồn để kích hoạt 
chuông báo:
Khi máy ảnh phát 
hiện có tiếng ồn vượt 
mức chỉ định trong 
một thời gian ngắn 
thì chuông báo sẽ đổ.
Trở về
Cài đặt Wi-Fi
Độ nhạy cảm biến
Không sử dụng tính năng này cho những mục đích phi pháp.