Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
13
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Cầm máy ảnh
Cầm máy ảnh và đặt thẳng ngón trỏ của bạn lên nút chụp. Đối với các 
ống kính lớn hơn, đặt tay trái của bạn đỡ phía dưới ống kính.
Các tư thế chụp
Tư thế chụp đúng để chống rung máy là rất cần thiết để chụp được 
một bức ảnh đẹp. Ngay cả khi bạn cầm máy ảnh đúng cách, tư thế 
đứng sai có thể làm cho máy ảnh bị rung. Đứng thẳng và giữ nguyên 
vị trí để giữ cố định máy ảnh của bạn. Khi chụp với tốc độ màn trập 
chậm, hãy nín thở để hạn chế tối thiểu chuyển động của cơ thể.
Lời khuyên