Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
144
Mạng Không dây > 
Sử dụng Samsung Link để gửi các tập tin
•  
Bạn có thể chia sẻ tối đa 1.000 tập tin gần nhất.
•  
Trên thiết bị Samsung Link , bạn chỉ có thể xem ảnh hoặc video được 
chụp bằng máy ảnh.
•  
Phạm vi kết nối mạng không dây giữa máy ảnh của bạn và thiết bị 
Samsung Link có thể thay đổi tuỳ thuộc vào các thông số kỹ thuật AP.
•  
Nếu máy ảnh được kết nối với 2 thiết bị Samsung Link , việc phát lại có 
thể sẽ chậm hơn.
•  
Các hình ảnh và video sẽ được chia sẻ với kích thước gốc.
•  
Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này với những thiết bị hỗ trợ Samsung 
Link.
•  
Các hình ảnh hoặc video đã được chia sẻ sẽ không được lưu trên thiết 
bị Samsung Link , nhưng chúng có thể được lưu trong máy ảnh phù hợp 
với các yêu cầu về thông số kỹ thuật của thiết bị.
•  
Chuyển các hình ảnh và video lên thiết bị Samsung Link có thể mất nhiều 
thời gian do phụ thuộc vào kết nối mạng, số lượng tập tin được chia sẻ, 
hoặc dung lượng của tập tin.
•  
Nếu bạn tắt nguồn máy ảnh đột ngột khi đang xem ảnh hoặc video trên 
thiết bị Samsung Link (ví dụ, bằng cách tháo pin), thiết bị vẫn nhận diện 
máy ảnh được kết nối.
•  
Thứ tự của ảnh và video trên máy ảnh có thể khác so với trên thiết bị 
Samsung Link.
•  
Tuỳ thuộc vào số lượng hình ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ, có thể 
mất thời gian để tải hình ảnh hoặc video của bạn và hoàn tất trình tự cài 
đặt ban đầu.
•  
Trong khi đang xem hình ảnh hoặc video trên thiết bị Samsung Link , việc 
sử dụng liên tục điều khiển từ xa của thiết bị hoặc việc thực hiện thêm 
các thao tác lên thiết bị có thể khiến cho tính năng này hoạt động không 
đúng cách.
•  
Nếu bạn sắp xếp lại thứ tự hoặc phân loại các tập tin trên máy ảnh trong 
khi đang xem chúng trên thiết bị Samsung Link , bạn phải lặp lại trình tự 
cài đặt ban đầu để cập nhật danh sách tập tin trên thiết bị.
•  
Khi không có một tập tin nào trong bộ nhớ của máy ảnh, bạn không thể 
sử dụng tính năng này.
•  
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng cáp mạng để kết nối thiết bị 
Samsung Link với AP. Việc này sẽ giảm thiểu hiện tượng "Giật" video mà 
bạn có thể sẽ gặp phải khi đang chuyển dữ liệu.
•  
Để xem các tập tin trên thiết bị Samsung Link sử dụng tính năng Các 
thiết bị ở gần , cho phép chế độ phát đa điểm trên AP của bạn.