Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
152
Menu cài đặt máy ảnh > 
Cài đặt người dùng
Cài đặt tốc độ zoom
Cài đặt tốc độ thu phóng đối với các nút trên ống kính Power Zoom ở 
mức tốc độ nhanh, trung bình hoặc chậm. Ở mức tốc độ nhanh, tiếng 
ồn thu phóng lớn hơn và có thể bị thu lại vào video. Tính năng này 
chỉ khả dụng khi bạn gắn một ống kính có thể thu phóng / ống kính 
zoom (Zoom lens) sử dụng Bộ điều chỉnh ngàm.
Đèn AF
Khi chụp ảnh ở những nơi tối, bật đèn AF để lấy nét tự động tốt hơn. 
Chức năng Lấy nét Tự động chính xác hơn ở những nơi tối khi bật đèn 
AF.
Tự chụp
Cài đặt để bật máy ảnh và vào chế độ Tự chụp tự động khi bạn lật 
màn hình hiển thị lên trên. Ở chế độ Tự chụp, các tính năng đếm 
ngược chụp (3 giây), chụp một chạm, nhận diện khuôn mặt và chức 
năng nhận diện khuôn mặt đẹp tự động được kích hoạt.