Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
153
Menu cài đặt máy ảnh
Tìm hiểu tạo cấu hình cài đặt của máy ảnh.
Để cài đặt tùy 
chọn Cài đặt,
 
Ở chế độ Chụp hoặc chế độ Phát lại, bấm [m] 
 q 
 
một tuỳ chọn.
* Mặc định
Mục
Mô tả
Âm thanh
•  
Âm lượng Hệ thống: Cài đặt âm lượng âm thanh 
hoặc tắt hoàn toàn tất cả âm thanh.  
(TắtThấpVừa*, Cao)
Thậm chí nếu hệ thống âm lượng đã được tắt, máy ảnh 
vẫn phát ra âm thanh trong khi phát một đoạn video 
hoặc trình chiếu.
•  
Âm thanh AF: Cài đặt âm thanh máy ảnh phát ra khi 
bạn bấm nửa chừng phím chụp tắt hoặc bật.  
(TắtBật*)
•  
Âm thanh nút: Cài đặt âm thanh máy ảnh phát ra khi 
bạn bấm các phím hoặc chạm vào màn hình tắt hoặc 
bật. (TắtBật*)
Xem nhanh
Cài đặt thời gian Xem Nhanh–khoảng thời gian máy ảnh 
hiển thị một ảnh ngay sau khi được chụp.  
(Tắt1 giây*, 3 giây5 giâyGiữ)
* Mặc định
Mục
Mô tả
Điều chỉnh 
hiển thị
Điều chỉnh độ sáng màn hình, cài đặt độ sáng tự động, 
màu màn hình, hoặc máy đo mức độ.
•  
Hiển thị độ sáng: Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn 
hình bằng tay.
•  
Độ sáng tự động: Tắt hoặc bật độ sáng tự động. 
(TắtBật*)
•  
Hiển thị màu: Bạn có thể điều chỉnh màu màn hình 
bằng tay.
•  
Cân chỉnh đường chân trời: Cân chỉnh thước đo độ 
cân bằng. Nếu thước đo không cân bằng, hãy định 
vị máy ảnh trên bề mặt phẳng, và sau đó làm theo 
hướng dẫn trên màn hình.
•  
Bạn không thể mở được tùy chọn Cân chỉnh đường 
chân trời trong Chế độ phát lại.
•  
Bạn không thể cân chỉnh thước đo cân bằng theo 
hướng dọc.
Màn hình 
tự động tắt
Cài đặt thời gian tắt màn hình. Màn hình tắt nếu bạn 
không sử dụng máy ảnh trong khoảng thời gian cài đặt. 
(Tắt30 giây*, 1 phút3 phút5 phút10 phút)
Tự động tắt 
nguồn
Cài đặt thời gian tắt nguồn. Máy ảnh tắt nếu bạn không 
sử dụng máy ảnh trong khoảng thời gian cài đặt.  
(Tắt1 phút*, 3 phút5 phút10 phút30 phút)
•  
Máy ảnh vẫn lưu cài đặt thời gian tắt nguồn ngay cả 
khi bạn thay pin.
•  
Tự động tắt nguồn có thể không hoạt động nếu 
máy ảnh được kết nối với máy tính hoặc TV hoặc 
đang phát trình chiếu ảnh hoặc phim.
Cài đặt