Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
157
Kết nối với các thiết bị ngoại vi
Phát lại ảnh hoặc video bằng cách kết nối máy ảnh với TV HD sử dụng 
một cáp HDMI tùy chọn.
Ở chế độ Chụp hoặc chế độ Phát lại, bấm [m] 
 q 
  
Đầu ra HDMI 
 một tuỳ chọn. (tr. 154)
Tắt máy ảnh và TV HD.
Kết nối máy ảnh với TV HD bằng cáp HDMI tùy chọn.
Bật TV HD, và sau đó chọn nguồn video HDMI.
Bật máy ảnh.
•  
Máy ảnh tự động nhập vào chế độ Phát lại khi bạn kết nối với 
TV HD. 
Xem hình ảnh hoặc phát video sử dụng các phím trên máy 
ảnh.
•  
Khi sử dụng cáp kết nối HDMI, bạn có thể kết nối máy ảnh với TV HD sử 
dụng phương pháp Anynet+(CEC). 
•  
Các chức năng Anynet+(CEC) cho phép bạn kiểm soát các thiết bị được 
kết nối bằng cách sử dụng điều khiển từ xa của TV.
•  
Nếu TV HD có hỗ trợ Anynet+(CEC), TV tự động bật khi được sử dụng 
trong tình trạng kết nối với máy ảnh. Tính năng này có thể không có ở 
một số TV HD.
•  
Khi được kết nối với một TV HD bằng cáp HDMI, máy ảnh không thể 
chụp ảnh hoặc ghi hình. 
•  
Khi được kết nối với TV HD, có thể sẽ không có một số chức năng phát 
lại của máy ảnh.
•  
Khoảng thời gian sau khi máy ảnh và TV HD được kết nối có thể thay đổi 
tùy thuộc vào loại thẻ nhớ mà bạn đang sử dụng. Do đặc tính chính của 
thẻ nhớ là để tăng tốc độ đường truyền, nhưng không hoàn toàn đúng 
khi cho rằng một thẻ nhớ có tốc độ đường truyền nhanh hơn thì cũng sẽ 
chạy nhanh khi sử dụng chức năng HDMI.
Xem các tập tin trên một TV HD