Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
158
Kết nối với các thiết bị ngoại vi
Chuyển các tập tin từ thẻ nhớ vào máy tính của bạn bằng cách kết nối 
máy ảnh với máy tính.
Chuyển các tập tin sang máy tính chạy hệ 
điều hành Window OS
Kết nối máy ảnh với máy tính dưới dạng ổ đĩa tháo lắp 
được
Bạn có thể kết nối máy ảnh với máy tính dưới dạng ổ đĩa tháo lắp 
được. Mở ổ đĩa tháo lắp được và chuyển các tập tin vào máy tính. 
Tắt máy ảnh.
Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB.
•  
Bạn phải cắm đầu nhỏ của cáp USB vào máy ảnh của bạn. Nếu cáp 
bị cắm ngược, nó có thể làm hỏng các tập tin của bạn. Nhà sản xuất 
không chịu trách nhiệm cho mọi mất mát dữ liệu.
•  
Nếu bạn cố cắm cáp USB vào cổng HDMI, máy ảnh có thể không 
hoạt động đúng cách.
Bật máy ảnh.
•  
Máy tính tự động nhận diện máy ảnh.
Trên máy tính của bạn, chọn Máy tính của tôi 
 Ổ đĩa 
tháo lắp được 
 DCIM 
 100PHOTO.
Chọn những tập tin bạn muốn, và sau đó kéo hoặc lưu 
chúng vào máy tính của bạn.
Chuyển các tập tin sang máy tính của bạn