Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
159
Kết nối với các thiết bị ngoại vi > 
Chuyển các tập tin sang máy tính của bạn
Ngắt kết nối máy ảnh (dùng cho hệ điều hành Windows XP)
Với Windows Vista, Windows 7, và Windows 8, các phương pháp ngắt 
kết nối cũng tương tự.
Đảm bảo rằng không có dữ liệu nào đang được truyền đi 
giữa máy ảnh và máy tính.
•  
Nếu đèn báo trạng thái trên máy ảnh nhấp nháy, nghĩa là dữ 
liệu đang được truyền đi. Hãy đợi cho đến khi đèn báo dừng 
nhấp nháy.
Nhấp chuột   vào thanh công cụ ở phía dưới bên phải 
màn hình máy tính.
Chấp chuột vào thông báo hiển thị.
Nhấp vào hộp tin nhắn cho biết thiết bị đã được tháo ra 
an toàn.
Tháo cáp USB.
Chuyển các tập tin sang máy tính chạy hệ 
điều hành Mac OS
Hỗ trợ Mac OS 10.5 hoặc mới hơn.
Tắt máy ảnh.
Kết nối máy ảnh với một máy tính Macintosh bằng cáp 
USB.
•  
Bạn phải cắm đầu nhỏ của cáp USB vào máy ảnh của bạn. Nếu cáp 
bị cắm ngược, nó có thể làm hỏng các tập tin của bạn. Nhà sản xuất 
không chịu trách nhiệm cho mọi mất mát dữ liệu.
•  
Nếu bạn cố cắm cáp USB vào cổng HDMI, máy ảnh có thể không 
hoạt động đúng cách.