Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
162
Kết nối với các thiết bị ngoại vi > 
Sử dụng các chương trình trên máy tính
Sử dụng i-Launcher
i-Launcher cho phép bạn cập nhật phần sụn máy ảnh hoặc ống 
kính hoặc cung cấp một đường dẫn để tải về chương trình PC Auto 
Backup.
Các yêu cầu đối với hệ điều hành Windows OS
Mục
Các yêu cầu
CPU
Intel
®
 Core™ 2 Duo 1,66 GHz hoặc cao hơn/ 
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz hoặc cao hơn
RAM
RAM 512 MB tối thiểu (1 GB hoặc lớn hơn)
OS*
Windows 7, Windows 8
Dung lượng 
ổ cứng
250 MB hoặc lớn hơn (1 GB và cao hơn)
Các mục 
khác
• 
Ổ đĩa CD-ROM
• 
độ phân giải 1024X768 pixels, màn hình tương thích 
hiển thị màu 16-bit (1280X1024 pixels, hiển thị màu 
32-bit được khuyến nghị sử dụng)
• 
Cổng USB 2.0
• 
nVIDIA Geforce 7600GT hoặc cao hơn/ 
ATI X1600 sê-ri hoặc cao hơn
• 
Microsoft DirectX 9.0c hoặc cao hơn
*  Một phiên bản 32-bit của i-Launcher sẽ được cài đặt—thậm chí trên những phiên bản 
64-bit của Windows 7 và Windows 8.
• 
Các yêu cầu ở trang sau chỉ mang tính khuyến nghị. i-Launcher có thể 
không hoạt động đúng cách ngay cả khi máy tính đáp ứng đủ những yêu 
cầu, tùy thuộc vào tình trạng của máy tính.
• 
Nếu máy tính của bạn không đáp ứng các yêu cầu, có thể sẽ không phát 
được video.
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hỏng hóc nào gây ra do sử 
dụng các máy tính không đủ tiêu chuẩn chẳng hạn như máy tính do bạn tự 
lắp ráp.
Các yêu cầu đối với hệ điều hành Mac OS
Mục
Các yêu cầu
OS
Hỗ trợ Mac OS 10.5 hoặc cao hơn (ngoại trừ 
PowerPC)
RAM
Tối thiểu 256 MB RAM (512 MB hoặc cao hơn 
theo khuyến nghị)
Dung lượng ổ cứng
Tối thiểu 110 MB
Các mục khác
Cổng USB 2.0, ổ đĩa CD-ROM
Mở i-Launcher
Trên máy tính của bạn, chọn Bắt đầu 
 Tất cả các chương trình 
 
Samsung 
 i-Launcher 
 Samsung i-Launcher. Hoặc, nhấp chuột 
Ứng dụng 
 Samsung 
 i-Launcher trên máy tính Mac OS của bạn.