Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
165
Phụ lục
Khi thấy xuất hiện các thông báo lỗi sau, hãy thử các biện pháp khắc 
phục dưới đây.
Các thông báo lỗi
Các biện pháp khắc phục đề xuất
Khóa ống kính
Ống kính bị khoá. Xoay ống kính ngược 
chiều kim đồng hồ. (tr. 48)
Lỗi Thẻ
•  
Tắt máy ảnh, và khởi động lại.
•  
Tháo thẻ nhớ và lắp lại.
•  
Xoá toàn bộ thẻ nhớ.
Pin Yếu
Lắp pin đã được sạc đầy hoặc sạc lại pin.
Không có ảnh
Chụp ảnh hoặc lắp một thẻ nhớ có ảnh.
Thiết bị ngắt kết nối.
Bị ngắt kết nối mạng trong khi đang truyền 
ảnh sang các thiết bị hỗ trợ. Chọn lại một 
thiết bị hỗ trợ.
Lỗi tập tin
Xóa tập tin hỏng hoặc liên hệ với trung tâm 
dịch vụ.
Các thông báo lỗi
Các biện pháp khắc phục đề xuất
Bộ nhớ đầy
Xóa các tập tin không cần thiết hoặc lắp một 
thẻ nhớ mới.
Truyền thất bại.
•  
Máy ảnh đã không gửi được email hoặc 
các tập tin đến các thiết bị khác. Hãy thử 
gửi lại. 
•  
Hãy kiểm tra kết nối mạng và thử lại. 
Không thể chụp ảnh 
vì số thư mục và số 
tập tin trên thẻ nhớ 
đã đạt đến giá trị tối 
đa. Cài đặt lại số thư 
mục?
Tên tập tin không phù hợp với tiêu chuẩn 
DCF. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên 
màn hình để thiết lập lại số thư mục.
Error 00
Tắt máy ảnh và gắn lại ống kính. Nếu thông 
báo lỗi vẫn xuất hiện, hãy liên hệ với trung 
tâm dịch vụ.
Các thông báo lỗi