Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
166
Phụ lục
Lau sạch máy ảnh
Ống kính và màn hình hiển thị của máy ảnh
Sử dụng chổi để lau sạch bụi và lau ống kính nhẹ nhàng bằng vải 
mềm. Nếu vẫn còn bụi, nhỏ dung dịch làm sạch ống kính lên một 
miếng giấy lau ống kính và lau nhẹ nhàng.
Bộ cảm biến ảnh
Tuỳ vào các điều kiện chụp khác nhau, bụi có thể xuất hiện trên ảnh 
do bộ cảm biến ảnh bị tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây là vấn 
đề bình thường và việc bị bắt bụi xảy ra hàng ngày khi sử dụng máy 
ảnh. Tránh tiếp xúc với bộ cảm biến ảnh khi sử dụng quạt thổi.
Thân máy ảnh
Lau nhẹ bằng vải mềm, khô.
Không được sử dụng benzen, chất pha loãng, hay rượu để lau chùi thiết bị. 
Các dung dịch này có thể làm hỏng máy ảnh hoặc khiến nó bị trục trặc.
Bảo trì máy ảnh