Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
170
Phụ lục > 
Bảo trì máy ảnh
Dung lượng thẻ nhớ
Dung lượng thẻ nhớ có thể thay đổi tùy thuộc vào các chế độ chụp cảnh hoặc điều kiện chụp ảnh. Dung lượng này dựa trên một thẻ SD 2GB.
Kích thước
Chất lượng
Chất lượng cao
Chất lượng
Bình thường
RAW
RAW + Chất 
lượng cao
RAW + Chất 
lượng
RAW + Bình 
thường
Ảnh
20.0M (5472X3648) 
160
290
398
55
35
44
48
10.1M (3888X2592)
288
486
630
-
44
51
53
5.9M (2976X1984)
435
679
835
-
49
54
56
2.0M (1728X1152)
831
1.081
1.201
-
56
58
57
Chớp sáng
489
743
899
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
186
332
450
-
37
46
50
7.8M (3712X2088)
355
577
730
-
48
52
55
4.9M (2944X1656)
497
752
908
-
51
55
56
2.1M (1920X1080)
1.546
2.804
3.847
-
60
62
63
13.3M (3648X3648)
228
398
529
-
40
48
52
7.0M (2640X2640)
385
616
771
-
48
53
55
4.0M (2000X2000)
566
829
981
-
52
56
57
1.1M (1024X1024)
2.779
4.690
6.085
-
62
63
64