Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
171
Phụ lục > 
Bảo trì máy ảnh
Những lưu ý khi sử dụng thẻ nhớ
• 
Tránh để thẻ nhớ tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng 
(dưới 0 °C/32 °F hoặc trên 40 °C/104 °F). Nhiệt độ khắc nghiệt có 
thể khiến thẻ nhớ bị trục trặc.
• 
Lắp thẻ nhớ theo đúng hướng. Lắp thẻ nhớ sai hướng có thể làm 
hỏng máy ảnh và thẻ nhớ.
• 
Không sử dụng thẻ nhớ đã bị xóa hết ở một máy tính hoặc máy ảnh 
khác. Xóa lại thẻ nhớ bằng máy ảnh của bạn.
• 
Tắt máy ảnh khi bạn tháo hoặc lắp thẻ nhớ.
• 
Không tháo thẻ nhớ hoặc tắt máy ảnh trong khi đèn đang nhấp 
nháy, vì việc này có thể làm hỏng dữ liệu của bạn.
• 
Khi tuổi thọ tối đa của thẻ nhớ đã hết, bạn không thể lưu thêm bất 
kỳ hình ảnh nào vào thẻ nhớ. Hãy sử dụng một thẻ nhớ mới.
• 
Không được bẻ, đánh rơi, hoặc để thẻ nhớ dưới tác động mạnh 
hoặc áp lực cao.
• 
Tránh sử dụng hoặc bảo quản thẻ nhớ ở những nơi có từ trường 
mạnh.
• 
Tránh sử dụng hoặc cất giữ thẻ nhớ ở những nơi có nhiệt độ cao, độ 
ẩm cao, hoặc có các chất ăn mòn.
Kích thước
Chất lượng
HQ
Bình thường
Video
 
1920X1080 (30 fps)
Khoảng 17'
Khoảng 19' 51"
 
1280X720 (30 fps)
Khoảng 23' 46"
Khoảng 29' 38"
 
640X480 (30 fps)
Khoảng 52' 57"
Khoảng 69' 43"
 
Để chia sẻ (30 fps)
-
Khoảng 235' 48"
• 
Các chỉ số bên trên được đo mà không sử dụng chức năng thu phóng. 
• 
Thời gian ghi khả dụng có thể thay đổi nếu bạn sử dụng chức năng thu phóng. 
• 
Một số đoạn video được ghi lại liên tiếp để xác định tổng thời gian ghi.
• 
Thời gian ghi tối đa là 29 phút 59 giây mỗi tập tin.
• 
Thời gian phát lại tối đa của Để chia sẻ là 30 giây mỗi tập tin.