Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
176
Phụ lục > 
Bảo trì máy ảnh
Lưu ý khi sạc pin bằng cách kết nối với máy tính
•  
Chỉ sử dụng dây cắm USB được cung cấp.
•  
Sẽ không thể sạc được pin khi:
 -
bạn sử dụng dây nối USB
 -
các thiết bị USB khác đang được kết nối với máy tính của bạn
 -
bạn kết nối dây với cổng trước của máy tính
 -
cổng USB máy tính của bạn không hỗ trợ nguồn điện đầu ra tiêu chuẩn 
(5V, 500 mA)
Xử lý và tiêu hủy pin và bộ sạc một cách thận trọng
•  
Không được tiêu hủy pin bằng lửa. Tuân thủ mọi quy định của địa 
phương khi tiêu hủy các loại pin đã qua sử dụng.
•  
Không được đặt pin hoặc máy ảnh ở trên hoặc trong các thiết bị làm 
nóng, như lò vi sóng, bếp lò, hoặc bộ tản nhiệt. Khi quá nhiệt, pin có 
thể phát nổ.