Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
179
Phụ lục > 
Trước khi liên hệ với một trung tâm dịch vụ
Tình trạng
Các biện pháp khắc phục đề xuất
Lỗi thẻ nhớ
•  
Tắt máy ảnh, và khởi động lại.
•  
Tháo thẻ nhớ, và lắp lại.
•  
Xoá hết thẻ nhớ.
để biết thêm chi tiết. (tr. 171)
TV hoặc máy tính 
không thể hiển thị 
các ảnh hoặc video 
được lưu trong thẻ 
nhớ microSDXC. 
Thẻ nhớ microSDXC sử dụng hệ thống tập tin 
exFAT. Đảm bảo rằng thiết bị ngoại vi tương 
thích với hệ thống tập tin exFAT trước khi kết 
nối máy ảnh với thiết bị đó. 
Máy tính của bạn 
không nhận ra thẻ 
nhớ microSDXC.
Thẻ nhớ microSDXC sử dụng hệ thống tập tin 
exFAT. Để sử dụng thẻ nhớ microSDXC trên 
máy tính cài Windows XP, hãy tải về và cập 
nhật bộ cài hệ thống tập tin exFAT từ trang 
web của Microsoft.
Không thể hiển thị 
các tập tin
Nếu bạn đổi tên một tập tin, máy ảnh của bạn 
sẽ không thể phát lại tập tin đó (tên của tập 
tin phải đáp ứng tiêu chuẩn DCF). Nếu gặp 
phải tình huống này, hãy mở các tập tin trên 
máy tính của bạn.
Tình trạng
Các biện pháp khắc phục đề xuất
Ảnh bị mờ
•  
Phải đảm bảo rằng lựa chọn lấy nét được cài 
đặt phù hợp với loại ảnh được chụp.
•  
Sử dụng chân máy để tránh làm rung máy 
ảnh.
•  
Đảm bảo ống kính luôn sạch. Nếu bẩn, hãy 
lau sạch ống kính. (tr. 166)
Màu sắc của bức ảnh 
không phù hợp với 
phong cảnh thực tế
Chế độ Cân bằng Trắng không đúng có thể tạo 
ra màu sắc không trung thực. Chọn đúng tùy 
chọn Cân bằng Trắng để phù hợp với nguồn 
sáng. (tr. 72)
Ảnh quá sáng hoặc 
quá tối.
Ảnh của bạn thừa hoặc thiếu sáng.
•  
Điều chỉnh giá trị khẩu độ hoặc tốc độ màn 
trập.
•  
Điều chỉnh độ nhạy ISO. (tr. 71)
•  
Bật hoặc tắt đèn flash. (tr. 90)
•  
Điều chỉnh giá trị phơi sáng. (tr. 97)
Ảnh bị biến dạng
Dòng máy ảnh này có thể làm biến dạng ảnh 
khi sử dụng một ống kính góc rộng để chụp 
được những bức ảnh có góc ngắm rộng. Đây 
là điều bình thường, và không gây ra bất kỳ 
hỏng hóc nào.
Các đường ngang 
xuất hiện trên ảnh
Điều này có thể xảy ra khi đối tượng chụp ở 
dưới nguồn sáng là đèn huỳnh quang hoặc 
đèn hơi thủy ngân. Chọn tốc độ màn trập 
chậm hoặc cài đặt chế độ chụp về Tự động.