Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
180
Phụ lục > 
Trước khi liên hệ với một trung tâm dịch vụ
Tình trạng
Các biện pháp khắc phục đề xuất
Màn hình phát lại 
không xuất hiện 
trên thiết bị gắn 
ngoài được kết nối
•  
Đảm bảo đã gắn đúng cáp HDMI vào bộ 
giám sát gắn ngoài.
•  
Đảm bảo đã ghi đúng thẻ nhớ.
Máy tính của bạn 
không nhận máy 
ảnh
•  
Kiểm tra xem cáp USB đã được kết nối đúng 
chưa.
•  
Kiểm tra xem đã bật máy ảnh chưa.
•  
Kiểm tra xem bạn có đang sử dụng hệ điều 
hành được hỗ trợ không.
Máy tính của bạn 
ngắt kết nối với máy 
ảnh khi đang chuyển 
tập tin
Việc chuyển tập tin có thể bị gián đoạn do tĩnh 
điện. Ngắt kết nối dây USB và kết nối lại. 
i-Launcher không 
hoạt động đúng
•  
Tắt i-Launcher và khởi động lại chương trình.
•  
Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật và môi 
trường máy tính của bạn, chương trình 
không thể khởi động tự động được. Trong 
trường hợp này, nhấp chuột vào Bắt đầu  
Tất cả các chương trình 
 Samsung 
 
i-Launcher 
 Samsung i-Launcher trên 
Cửa sổ máy tính của bạn. (Đối với Windows 
8, mở màn hình Bắt đầu, và chọn Tất cả 
ứng dụng 
 Samsung i-Launcher.) Hoặc, 
nhấp chuột vào Ứng dụng 
 Samsung 
 
i-Launcher trên máy tính Mac OS của bạn.
Tình trạng
Các biện pháp khắc phục đề xuất
Chức năng Tự động 
Lấy nét không hoạt 
động
•  
Chủ thể chụp không được lấy nét. Khi chủ 
thể chụp nằm ngoài khu vực lấy nét tự động, 
hãy chụp ảnh bằng cách di chuyển đối 
tượng vào vùng lấy nét tự động và bấm nửa 
chừng [Nút chụp].
•  
Đối tượng quá gần. Bước lùi lại và chụp.
Ống kính không 
hoạt động
•  
Đảm bảo đã gắn đúng ống kính. 
•  
Tháo ống kính ra khỏi máy ảnh và gắn lại.
Đèn flash rời không 
hoạt động
Đảm bảo rằng đèn flash ngoài được gắn đúng 
cách trên cổng gắn đèn flash ngoài.
Màn hình cài đặt 
ngày và giờ xuất 
hiện khi bạn bật 
máy ảnh
•  
Cài đặt lại ngày tháng và thời gian.
•  
Màn hình này xuất hiện khi nguồn điện bên 
trong máy ảnh hết hoàn toàn. Lắp pin đã 
được sạc đầy và đợi ít nhất 72 giờ trong tình 
trạng tắt nguồn điện để nguồn điện bên 
trong được sạc lại.