Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
186
Phụ lục
Bảng Thuật ngữ
AP (Điểm Truy cập)
Một điểm truy cập là một thiết bị cho phép các thiết bị không dây kết 
nối với một mạng có dây.
Mạng Ad-Hoc
Mạng ad-hoc là một kết nối tạm thời để chia sẻ các tập tin hoặc là sự 
kết nối internet giữa máy tính và thiết bị.
AdobeRGB
Adobe RGB được sử dụng cho việc in ấn thương mại và có dải màu 
lớn hơn sRGB. Dải màu rộng hơn của nó giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa 
hình ảnh trên máy tính.
AEB (Dự phòng Phơi sáng Tự động)
Tính năng này tự động chụp một số bức ảnh ở những điểm phơi sáng 
khác nhau để giúp bạn chụp được hình ảnh có độ phơi sáng tốt nhất.
AEL (Khoá Phơi sáng Tự động)
Tính năng này giúp bạn khoá chức năng phơi sáng ở mức mà bạn 
muốn để tính toán mức độ phơi sáng.
AF (Lấy nét Tự động)
Một hệ thống tự động tập trung ống kính máy ảnh vào đối tượng. 
Máy ảnh của bạn sử dụng độ tương phản để lấy nét tự động.
AMOLED (Đi-ốt phát sáng hữu cơ ma trận hiệu dụng)/
LCD (Màn hình Tinh thể Lỏng)
AMOLED là màn hình hiểu thị hình ảnh rất mỏng và sáng, vì nó không 
cần chiếu sáng ngược. LCD là màn hình hiển thị hình ảnh thường được 
sử dụng trong điện tử gia dụng. Màn hình này cần một đèn nền riêng 
biệt, như CCFL hoặc LED, để tái tạo màu sắc.
Khẩu độ
Khẩu độ kiểm soát lượng ánh sáng tiếp xúc với bộ cảm biến của máy 
ảnh.