Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
187
Phụ lục > 
Bảng Thuật ngữ
Bố cục
Trong nhiếp ảnh bố cục nghĩa là việc sắp xếp các đối tượng trong một 
bức ảnh. Luôn tuân thủ quy tắc 1/3 để có được một bố cục đẹp.
DCF (Quy tắc thiết kế cho hệ thống Tập tin của Máy ảnh)
Một thông số để xác định một định dạng tập tin và hệ thống tập tin 
đối với dòng máy ảnh kỹ thuật số do Hiệp hội Công nghiệp Công 
nghệ Thông tin và Điện tử Nhật Bản (JEITA) đề ra. 
Độ sâu trường ảnh
Khoảng cách giữa điểm gần nhất và điểm xa nhất mà có thể lấy nét 
được trong một bức ảnh. Độ sâu trường ảnh thay đổi theo khẩu độ 
ống kính, độ dài tiêu cự, và khoảng cách từ máy ảnh đến đối tượng. Ví 
dụ, lựa chọn khẩu độ nhỏ hơn sẽ làm tăng độ sâu trường ảnh và làm 
mờ hình nền của một bố cục ảnh.
Rung máy (Mờ)
Nếu máy ảnh bị di chuyển trong khi màn trập đang mở, toàn bộ mức 
ảnh có thể sẽ bị mờ. Điều này xảy ra thường xuyên hơn khi tốc độ 
màn trập chậm. Tránh làm rung máy bằng cách tăng độ cảm biến 
sáng, sử dụng đèn chớp, hoặc sử dụng tốc độ màn trập nhanh hơn. 
Ngoài ra, có thể sử dụng chân máy hoặc chức năng OIS (Chống rung 
quang học) để cố định máy ảnh.
Điện toán Đám mây
Điện toán đám mây là một công nghệ cho phép bạn lưu dữ liệu trên 
máy chủ từ xa và sử dụng chúng từ thiết bị có điểm truy cập internet. 
Không gian Màu
Dải màu mà máy ảnh có thể nhận diện được.
Nhiệt độ màu
Nhiệt độ Màu là một phép đo độ Kelvin (K) cho biết sắc độ của một 
loại nguồn sáng cụ thể. Khi nhiệt độ màu tăng lên, màu của nguồn 
sáng có màu xanh hơn. Khi nhiệt độ màu giảm xuống, màu của nguồn 
sáng có màu đỏ hơn. Ở độ Kelvin 5.500, màu của nguồn sáng tương 
tự như mặt trời vào giữa trưa.