Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
18
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Độ nhạy ISO
Việc độ phơi sáng của ảnh được xác định bằng độ nhạy sáng của 
máy ảnh. Độ nhạy sáng được căn cứ theo các tiêu chuẩn phim quốc 
tế, được biết đến là các tiêu chuẩn ISO. Trên các máy ảnh kỹ thuật số, 
việc đánh giá độ nhạy sáng này được sử dụng để mô tả độ nhạy của 
cơ chế kỹ thuật số để chụp hình ảnh.
Độ nhạy ISO gấp đôi khi chỉ số tăng gấp đôi. Ví dụ, cài đặt ISO 200 
cho phép chụp những hình ảnh nhanh gấp hai lần tốc độ của cài đặt 
ISO 100. Tuy nhiên, cài đặt ISO càng cao có thể dẫn đến “nhiễu” - xuất 
hiện các đốm, chấm nhỏ và các hiện tượng khác trong một bức ảnh 
điều đó làm cho ảnh chụp xuất hiện nhiễu hoặc lốm đốm. Theo quy 
tắc thông thường, tốt nhất là nên sử dụng cài đặt ISO thấp để tránh 
nhiễu ảnh, trừ khi bạn đang chụp ảnh trong môi trường tối hoặc chụp 
cảnh đêm.
Thay đổi chất lượng và độ sáng theo độ nhạy sáng ISO
Vì độ nhạy sáng ISO thấp nghĩa là máy ảnh sẽ ít nhạy sáng hơn, bạn 
cần nhiều ánh sáng hơn để có độ phơi sáng tối ưu. Khi sử dụng độ 
nhạy sáng ISO thấp, hãy mở khẩu độ rộng hơn hoặc giảm tốc độ màn 
trập để cho ánh sáng lọt vào máy ảnh nhiều hơn. Ví dụ, vào một ngày 
nắng khi có nhiều ánh sáng, không cần phải cài đặt tốc độ màn trập 
chậm khi sử dụng độ nhạy sáng ISO thấp. Tuy nhiên, ở một nơi tối 
hoặc vào ban đêm, độ nhạy ISO thấp sẽ làm cho bức ảnh bị mờ. Do 
đó, chúng tôi khuyên nên tăng độ nhạy ISO lên mức trung bình.
Một bức ảnh được chụp với chân máy và 
độ nhạy sáng ISO cao
Một bức ảnh bị mờ với độ nhạy sáng ISO 
thấp