Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
189
Phụ lục > 
Bảng Thuật ngữ
Đo sáng
Đo sáng tức là cách máy ảnh đo chất lượng ánh sáng để thiết lập giá 
trị phơi sáng.
MF (Lấy nét Bằng tay)
Một hệ thống lấy nét bằng tay vật thể trên ống kính máy ảnh. Bạn có 
thể sử dụng vòng lấy nét để lấy nét đối tượng chụp.
MJPEG (JPEG Chuyển động)
Một định dạng video được nén giống như một hình ảnh JPEG.
Bộ cảm biến ảnh
Phần vật lý của một máy ảnh kỹ thuật số có chứa một tế bào quang 
ảnh cho mỗi điểm ảnh trong bức ảnh. Mỗi tế bào quang ảnh ghi lại 
độ sáng của ánh sáng chiếu vào nó trong một lần phơi sáng. Các loại 
cảm biến thông thường là CCD (Thiết bị Tích điện Kép) và CMOS (Bán 
dẫn có Bổ sung Ôxít Kim loại).
Địa chỉ IP (Giao thức Internet)
Một địa chỉ IP là một số duy nhất được gán cho mỗi thiết bị được kết 
nối với internet.
Độ nhạy ISO
Độ nhạy sáng của máy ảnh dựa trên tốc độ phim tương đương được 
sử dụng trong máy ảnh dùng phim. Ở mức cài đặt độ nhạy ISO cao 
hơn, máy ảnh sử dụng tốc độ màn trập cao hơn, có thể làm giảm độ 
mờ do rung máy hoặc do ánh sáng yếu. Tuy nhiên, những bức ảnh có 
độ nhạy sáng cao thường dễ bị nhiễu.
JPEG (Liên hiệp nhóm các chuyên gia về ảnh)
Một phương pháp nén những bức ảnh kỹ thuật số. Những bức ảnh 
có định dạng JPEG được nén để làm giảm toàn bộ kích thước tập tin 
đồng thời tối thiểu hóa việc giảm độ phân giải hình ảnh.