Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
190
Phụ lục > 
Bảng Thuật ngữ
PAL (Dòng Đảo Pha)
Một tiêu chuẩn mã hóa màu sắc video được sử dụng tại nhiều quốc 
gia trên khắp Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, và Trung Đông.
Chất lượng
Diễn tả tỷ lệ nén được sử dụng trong một bức ảnh kỹ thuật số. Những 
bức ảnh chất lượng cao có tỷ lệ độ nén thấp hơn, điều đó thường tạo 
ra kích thước tập tin lớn hơn.
RAW (Dữ liệu thô CCD) 
Dữ liệu gốc, chưa được xử lý được thu thập trực tiếp từ bộ cảm biến 
ảnh của máy ảnh. Cân bằng Trắng, độ tương phản, độ bão hòa, độ sắc 
nét và các dữ liệu khác có thể được thao tác với phần mềm chỉnh sửa 
trước khi hình ảnh được nén vào một định dạng tập tin tiêu chuẩn. 
Độ phân giải
Số điểm ảnh có trong một bức ảnh kỹ thuật số. Những bức ảnh có độ 
phân giải cao có nhiều điểm ảnh hơn và thông thường thể hiện nhiều 
chi tiết hơn so với những bức ảnh có độ phân giải thấp.
Độ nhiễu
Các điểm ảnh được dịch sai trong một bức ảnh kỹ thuật số là các điểm 
ảnh sáng ở sai vị trí hoặc ngẫu nhiên. Nhiễu thường xuất hiện khi ảnh 
được chụp với độ nhạy sáng cao hoặc khi độ nhạy sáng được thiết lập 
tự động tại địa điểm chụp tối.
NFC (Công nghệ Giao tiếp tầm Ngắn)
NFC là một chuỗi các tiêu chuẩn về giao tiếp radio trong cự ly ngắn. 
Bạn có thể sử dụng các thiết bị có bật NFC để kích hoạt các tính năng 
hoặc trao đổi dữ liệu với những thiết bị khác.
NTSC (Uỷ ban Hệ thống TV Quốc gia) 
Một tiêu chuẩn mã hóa màu sắc video được sử dụng phổ biến nhất tại 
Nhật Bản, Bắc Mỹ, Philippin, Nam Mỹ, Hàn Quốc, và Đài Loan.
Thu phóng quang
Đây là một chức năng thu phóng chung mà có thể phóng to hình ảnh 
bằng ống kính và không làm giảm chất lượng hình ảnh.