Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
191
Phụ lục > 
Bảng Thuật ngữ
Tốc độ màn trập
Tốc độ màn trập chỉ lượng thời gian cần để mở và đóng cửa trập, và 
nó rất quan trọng đối với độ sáng của bức ảnh, vì nó kiểm soát lượng 
ánh sáng chiếu qua khẩu độ trước khi tiếp xúc với bộ cảm biến hình 
ảnh. Tốc độ màn trập nhanh làm ánh sáng có ít thời gian hơn để lọt 
vào và ảnh sẽ tối hơn và dễ dàng đóng băng những chủ thể vận động.
sRGB (RGB Tiêu chuẩn)
Tiêu chuẩn quốc tế về không gian màu được thiết lập bởi IEC (Ủy ban 
Kỹ thuật Điện Quốc tế). Tiêu chuẩn này được xác định từ không gian 
màu cho màn hình máy tính và cũng được sử dụng như không gian 
màu chuẩn cho Exif.
Làm tối bốn góc ảnh
Việc làm giảm độ sáng hoặc độ bão hòa của ảnh ở phần ngoại biên 
(các cạnh ngoài) so với khu vực trung tâm của bức ảnh. Việc làm mờ 
nét ảnh có thể tạo ra sự tập trung vào đối tượng ở phần trung tâm 
của bức ảnh.
Cân bằng Trắng (Cân bằng màu)
Một điều chỉnh cường độ màu trong một bức ảnh (thông thường là 
các màu cơ bản như màu đỏ, màu xanh lục, và màu xanh dương). Mục 
đích của việc điều chỉnh Cân bằng Trắng, hoặc cân bằng màu là để 
chỉnh sửa đúng màu sắc của bức ảnh.
Wi-Fi
Wi-Fi là một công nghệ cho phép các thiết bị điện tử trao đổi dữ liệu 
qua mạng không dây.
WPS (Cài đặt Wi-Fi Được bảo vệ)
WPS là một công nghệ bảo mật mạng gia đình không dây.