Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
194
Phụ lục > 
Mục lục
M
MobileLink  126
Máy ảnh
Bố cục  28
Kết nối dưới dạng ổ đĩa tháo lắp 
N
NFC (Tag & Go)  123
Ngày & Thời gian  154
O
Ống kính
P
Phông chuyển cảnh  101
Phóng to  107
Phụ kiện tùy chọn
Bố trí đèn flash  50
Gắn bộ điều chỉnh giá lắp  52
Kết nối đèn flash  51
Sơ đồ Bộ điều chỉnh Giá  52
Pin
Q
Quy tắc 1/3  23
R
Remote Viewfinder  130
S
T
Thumbnails  103
TV  157
Tiêu cự  20
Tốc độ màn trập  17, 19
Tự động lấy nét di chuyển theo 
V
Video
X