Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
20
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Mối tương quan giữa tiêu cự, góc, và bối 
cảnh
Tiêu cự, được tính bằng milimét, là khoảng cách giữa điểm giữa của 
thấu kính đến điểm tiêu cự. Nó ảnh hưởng đến góc và bối cảnh của 
tấm ảnh được chụp. Tiêu cự ngắn nghĩa là một góc rộng, nó cho phép 
bạn chụp ảnh rộng. Tiêu cự dài nghĩa là một góc hẹp, nó cho phép 
bạn chụp những bức ảnh từ xa.
góc 9 mm
góc 27 mm
Độ sâu trường ảnh
Ảnh chân dung hoặc ảnh tĩnh đời sống hầu hết là chụp người mà ảnh 
hậu cảnh không nằm trong khu vực lấy nét vì vậy đối tượng trông rõ 
nét. Tuỳ vào vùng lấy nét, ảnh có thể bị mờ hoặc sắc nét. Đây được 
gọi là DOF mỏng hoặc DOF dày.
Độ sâu trường ảnh là khu vực lấy nét xung quanh đối tượng chụp. Do 
đó, một DOF mỏng biểu thị khu vực lấy nét hẹp và DOF dày nghĩa là 
khu vực lấy nét rộng.
Một tấm ảnh có DOF nhỏ mà cần tập trung vào đối tượng và phần 
còn lại được làm mờ, có thể thực hiện được bằng cách chụp ảnh gần 
đối tượng hoặc chọn giá trị khẩu độ thấp. Ngược lại, một tấm ảnh có 
DOF rộng trong đó cần hiện rõ nét tất cả các đối tượng trên tấm ảnh 
có thể đạt được bằng cách chụp ảnh cách xa đối tượng hoặc chọn giá 
trị khẩu độ cao. 
Độ sâu Trường ảnh Nhỏ
Độ sâu Trường ảnh Lớn