Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
27
Bắt đầu
Mở hộp
Kiểm tra các phụ kiện sau bên trong hộp máy ảnh.
Máy ảnh
Bộ sạc/cáp USB
Pin có thể sạc lại được
Dây đeo
Phần mềm CD-ROM 
(Có tài liệu hướng dẫn sử dụng)
Adobe Photoshop Lightroom  
DVD-ROM
Hướng dẫn Khởi động Nhanh
Hướng dẫn Tham khảo Nhanh
•  
Hình ảnh minh hoạ có thể có sự khác biệt so với các phụ kiện thực tế của bạn.
•  
Các mục có thể khác đi tùy thuộc vào khu vực của bạn.
•  
Bạn có thể mua các phụ kiện tùy chọn tại một cửa hàng bán lẻ hoặc tại trung tâm dịch vụ của Samsung. Samsung 
không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề xảy ra do sử dụng các phụ kiện không chính hãng. Để biết thông tin 
về các phụ kiện, hãy tham khảo trang 192.