Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
28
Bố cục máy ảnh
Số.
Tên
Nút chụp
Phím nguồn
Phím DIRECT LINK
Khởi động chức năng Wi-Fi cài đặt trước. (tr. 30)
Nắp cổng đèn flash gắn ngoài
Microphone
Kiểu ngàm ống kính
Ăng-ten 
* Tránh tiếp xúc với ăng-ten trong khi đang sử dụng mạng không dây.
Phím nhả ống kính
Bộ cảm biến ảnh
* Không chạm vào bộ cảm biến ảnh.
10
Ngàm ống kính
11
Thẻ NFC
12
Đèn hỗ trợ AF/Đèn đếm ngược thời gian chụp
13
Đèn flash gắn liền
1 2 3 4
5
6
9
11
10
8
7
13
12