Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Bố cục máy ảnh
29
Số.
Tên
Loa
Lỗ cắm dây đeo máy ảnh
Phím quay video
Bắt đầu ghi video.
Đèn báo trạng thái
Cho biết trạng thái của máy ảnh.
•  
Blinking: Khi đang lưu ảnh, đang ghi 
video, đang truyền dữ liệu vào máy 
tính, đang kết nối với mạng WLAN, 
hoặc đang gửi ảnh.
•  
Steady: Khi không truyền dữ liệu 
hoặc đang sạc pin. 
Phím f
Chọn một chế độ chụp.
Phím D
•  
Ở chế độ Chụp: Thay đổi thông tin 
trên màn hình hiển thị.
•  
Trong các tình huống khác:  
Di chuyển lên trên.
Phím F
•  
Ở chế độ Chụp: Chọn chế độ AF.
•  
Trong các tình huống khác:  
Di chuyển sang phải.
Phím o
•  
Trong màn hình Thực đơn: Lưu các 
tuỳ chọn đã được chọn.
•  
Ở chế độ Chụp: Cho phép bạn chọn 
vùng lấy nét bằng tay ở một số chế 
độ chụp.
Số.
Tên
Phím Tuỳ chỉnh/Xoá
•  
Ở chế độ Chụp: Thực hiện chức năng 
được chỉ định. (tr. 151)
•  
Ở chế độ Phát lại: Xoá các tập tin.
10
Phím I
•  
Ở chế độ Chụp: Điều chỉnh tốc độ 
màn trập, giá trị khẩu độ, chức năng 
bù sáng hoặc độ nhạy ISO.
•  
Ở chế độ Phát lại: Xem ảnh ở chế độ 
ảnh nhỏ.
•  
Trong các tình huống khác:  
Di chuyển xuống dưới.
11
Phím phát lại
Nhập Chế độ phát lại để xem hình ảnh 
hoặc video.
12
Phím C
•  
Ở chế độ Chụp: Chọn phương pháp 
chụp hoặc cài đặt chế độ đếm ngược 
chụp.
•  
Trong các tình huống khác:  
Di chuyển sang trái.
13
Phím m
Các tùy chọn hoặc menu truy cập.
14
Màn hình hiển thị (màn hình cảm 
ứng)
•  
Để tự chụp chân dung trong khi vẫn 
nhìn thấy hình ảnh của mình trên 
màn hình, hãy lật màn hình lên.  
(tr. 31)
•  
Chạm vào một menu hoặc một tuỳ 
chọn. (tr. 38)
3
2
1
4
5
6
7
8
9
10
14
11
12
13