Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
32
Lắp pin và thẻ nhớ
Tìm hiểu cách lắp hoặc tháo pin và thẻ nhớ tùy chọn trong máy ảnh.
Để ngón tay của bạn vào khe hở và mở nắp pin ra.
Thận trọng không làm hỏng móng tay khi mở nắp pin.
Lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ sao cho phần tiếp xúc 
màu vàng hướng lên trên.
•  
Lắp hết thẻ nhớ vào khe cắm thẻ cho đến khi nó khoá vào đúng 
vị trị.
Trượt chốt pin sang trái.
Lắp pin sao cho các điểm tiếp xúc màu vàng hướng sang 
phải.
•  
Mở nắp pin bằng ngón tay.