Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Lắp pin và thẻ nhớ
34
Tháo pin và thẻ nhớ
Pin có thể sạc lại được
Chốt pin
Trượt chốt pin sang trái để tháo pin. 
Thẻ nhớ
Đẩy nhẹ cho đến khi thẻ nhớ được 
nhả ra khỏi máy ảnh và rút nó ra khỏi 
khe cắm. 
Sử dụng một bộ điều hợp thẻ nhớ
Để đọc dữ liệu trên máy tính hoặc bộ đọc thẻ nhớ, hãy lắp thẻ 
nhớ vào đầu đọc thẻ.
•  
Không được uốn hoặc kéo khoá pin. Làm như vậy có thể làm hỏng khoá.
•  
Khi đèn báo trạng thái của máy ảnh đang nhấp nháy, không được tháo 
pin hoặc thẻ nhớ. Nếu làm như vậy có thể làm hỏng các dữ liệu đã được 
lưu trữ trong thẻ nhớ hoặc trong máy ảnh.