Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
38
Lựa chọn chức năng (các tuỳ chọn)
Chọn bằng phím
Bấm [D/I/C/F] để di chuyển và bấm [o] để chọn tuỳ 
chọn.
Chạm để chọn
Không được sử dụng các vật sắc nhọn, như bút mực hoặc bút chì để chạm 
vào màn hình. Vì như vậy có thể làm hỏng màn hình.
Kéo: Chạm và giữ một khu vực trên 
màn hình, và kéo ngón tay của bạn.
Chạm: Chạm vào một biểu tượng 
để chọn một menu hoặc một tuỳ 
chọn.
Lướt: Lướt nhẹ ngón tay của bạn 
trên màn hình.