Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Lựa chọn chức năng (các tuỳ chọn)
39
•  
Khi bạn chạm hoặc kéo màn hình, hiện tượng bạc màu có thể xảy ra. Đây 
không phải là một trục trặc, mà chỉ là một đặc điểm của màn hình cảm 
ứng. Chạm vào kéo nhẹ để hạn chế sự bạc màu.
•  
Màn hình cảm ứng có thể sẽ không hoạt động hiệu quả nếu bạn sử 
dụng máy ảnh trong môi trường có độ ẩm cao.
•  
Màn hình cảm ứng có thể sẽ không hoạt động hiệu quả nếu bạn sử 
dụng tấm dán bảo vệ màn hình hoặc các phụ kiện khác đối với màn 
hình.
•  
Màn hình có thể sẽ bị mờ tuỳ thuộc vào góc ngắm. Điều chỉnh độ sáng 
hoặc góc ngắm để nâng cao độ phân giải.
Sử dụng m
Bấm [m] hoặc chạm 
 trên màn hình và thay đổi các tùy 
chọn hoặc cài đặt chụp.
Ví dụ: Chọn kích thước ảnh trong chế độ P
Trên màn hình Chế độ, chọn Chương trình.
Bấm [m] hoặc chạm vào 
.
Bấm [D/I] để chuyển đến b và sau đó bấm [o].
•  
Bạn cũng có thể chạm vào b trên màn hình.
Bấm [D/I] để chuyển đến Kích thước ảnh và sau 
đó bấm [o].
•  
Bạn cũng có thể kéo danh mục tuỳ chọn, và chạm vào một tuỳ 
chọn.
AutoShare
Kích thước ảnh
Chất lượng
ISO
Tốc độ màn trập tối thiểu
Trở về
Chọn