Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
43
Biểu tượng hiển thị
Chụp ảnh
1
2
3
1. Thông tin chụp
Biểu tượng
Mô tả
Chế độ chụp
Ngày tháng hiện tại
Giờ hiện tại
Khoá phơi sáng tự động (tr. 98)
Số ảnh hiện có
Thẻ nhớ đã được lắp
Chưa lắp thẻ nhớ*
•  
: Đã sạc đầy
•  
 
: Đã sạc được một 
phần
•  
 (Màu đỏ): Hết pin  
(hãy sạc pin)
•  
: Đang sạc 
Biểu tượng
Mô tả
Khung lấy nét tự động
Vùng đo sáng điểm
Rung máy
Máy đo mức (tr. 44)
Biểu đồ (tr. 150)
Lấy nét
Tốc độ màn trập
Giá trị khẩu độ
Điều chỉnh giá trị phơi sáng
Độ nhạy sáng ISO (tr. 71)
*  Bạn có thể chụp ảnh mà không cần lắp thẻ nhớ, nhưng 
bức ảnh được chụp đó không thể được chuyển sang thẻ 
nhớ hoặc máy tính.
2. Các tùy chọn chụp
Biểu tượng Mô tả
Kích thước ảnh
Chế độ truyền động
Đèn flash (tr. 90)
Điều chỉnh cường độ đèn flash
Đo sáng (tr. 92)
Chế độ lấy nét (tr. 75)
Vùng lấy nét
Biểu tượng Mô tả
Nhận diện khuôn mặt
Cân bằng Trắng (tr. 72)
Vi chỉnh Cân bằng Trắng
Chống rung Ảnh Quang học (OIS) 
(tr. 84)
Tập tin RAW
Dynamic Range (tr. 95)
3. Các tuỳ chọn chụp (Chạm)
Biểu tượng Mô tả
Thay đổi Chế độ thông minh**
Kết nối Di động***
Tuỳ chọn lấy nét tự động khi 
chạm màn hình
Các tùy chọn chụp
Bảng điều khiển thông minh
**  Biểu tượng này chỉ xuất hiện khi bạn lựa chọn chế độ 
Thông minh. 
***  Bạn có thể trực tiếp lựa chọn một chức năng Wi-Fi để 
kết nối với một smartphone.
Các biểu tượng được hiển thị sẽ thay đổi 
theo chế độ mà bạn chọn hoặc theo tuỳ chọn 
mà bạn thiết lập.
Ở chế độ Chụp