Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Biểu tượng hiển thị
44
2. Các tùy chọn chụp
Biểu tượng
Mô tả
Kích thước video
Chế độ lấy nét (tr. 75)
Đo sáng (tr. 92)
Cân bằng Trắng (tr. 72)
Vi chỉnh Cân bằng Trắng 
Chống rung Ảnh Quang học 
(OIS) (tr. 84)
Tiệm giảm (tr. 101)
Tắt ghi tiếng (tr. 101)
Các biểu tượng được hiển thị sẽ thay đổi 
theo chế độ mà bạn chọn hoặc theo tuỳ chọn 
mà bạn thiết lập.
Giới thiệu về thước cân bằng
Thước cân bằng với các đường ngang và dọc 
trên màn hình hiển thị giúp bạn căn chỉnh 
máy ảnh. Nếu thước cân bằng không cân 
bằng, hãy hiệu chỉnh thước cân bằng bằng 
cách sử dụng chức năng Cân chỉnh Đường 
chân trời. (tr. 153) 
Dọc
Ngang
 Cân bằng
 Không cân bằng
Bạn không thể sử dụng thước cân bằng khi 
bạn chụp theo hướng dọc.
Ghi video
1
2
1. Thông tin chụp
Biểu tượng
Mô tả
Chế độ chụp
Hủy Lấy nét Tự động khi chạm 
màn hình. (Chạm) 
Thời gian ghi hiện tại/Thời 
gian ghi khả dụng
Thẻ nhớ đã được lắp
•  
: Đã sạc đầy
•  
 
: Đã sạc được một 
phần
•  
 (Màu đỏ): Hết pin (hãy 
sạc pin)
•  
: Đang sạc 
Giá trị phơi sáng
Độ nhạy sáng ISO (tr. 71)