Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
47
Ống kính
Bạn có thể mua ống kính NX-M tuỳ chọn.
Nhận biết về chức năng của mỗi loại ống kính và chọn một ống kính 
phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn.
Bố trí ống kính
Ống kính SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED (ví dụ)
3
2
1
Số.
Mô tả
Ống kính
Kiểu ngàm ống kính
Điểm tiếp xúc ống kính