Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Ống kính
48
Ống kính SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS (ví dụ)
5
3
1
2
4
Số.
Mô tả
Chỉ số khoá thu phóng
Ống kính
Vòng Zoom
Kiểu ngàm ống kính
Điểm tiếp xúc ống kính
Khoá và mở khoá ống kính
Để khoá ống kính, xoay và kéo vòng thu phóng nhẹ nhàng ra khỏi 
thân máy. Căn chỉnh chỉ số khoá thu phóng như trong hình minh hoạ.
Để mở khoá ống kính, xoay vòng thu phóng như trong hình minh hoạ.
Bạn không thể chụp ảnh khi ống kính bị khoá.