Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
50
Phụ kiện
Sử dụng các phụ kiện như đèn flash gắn ngoài có thể cung cấp lượng 
ánh sáng liên tục. Bạn cũng có thể sử dụng bộ điều chỉnh giá để gắn 
ống kính NX.
Để biết thêm thông tin về các phụ kiện thay thế, hãy tham khảo tài 
liệu hướng dẫn dành cho mỗi phụ kiện.
•  
Hình ảnh minh hoạ có thể có sự khác biệt so với các phụ kiện thực tế.
•  
Bạn có thể mua các phụ kiện tại một cửa hàng bán lẻ hoặc tại trung tâm 
dịch vụ của Samsung. Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
hỏng hóc nào xảy ra do việc sử dụng các phụ kiện của nhà sản xuất khác.
Bố trí đèn flash gắn ngoài
SEF7A (ví dụ) (tuỳ chọn)
1
4
3
2
Số.
Mô tả
Đĩa quay làm chặt đèn flash
Đèn
Kết nối đèn flash
Cổng đèn flash