Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Phụ kiện
51
Kế nối đèn flash gắn ngoài
Mở nắp cổng gắn đèn flash ngoài.
Gắn đèn flash bằng cách gắn nó chắc chắn vào cổng gắn 
đèn flash ngoài.
•  
Mở nắp cổng đèn flash gắn ngoài bằng ngón tay.
Cố định đèn flash bằng cách xoay đĩa quay làm chặt đèn 
flash như hình minh hoạ.
•  
Các tuỳ chọn có sẵn có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào chế độ chụp.
•  
Có khoảng dừng giữa hai lần chớp sáng của đèn flash. Không di chuyển 
cho đến khi đèn flash đã nháy sáng đủ hai lần.
•  
Không được dùng lực để tháo đèn flash. Làm như vậy có thể làm hỏng 
đèn flash và máy ảnh.
•  
Chỉ sử dụng các loại đèn flash được Samsung chấp thuận. Việc sử dụng 
loại đèn flash không tương thích có thể làm hỏng máy ảnh.