Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Phụ kiện
52
Gắn bộ điều chỉnh ngàm lắp
Tháo nắp bộ điều chỉnh ngàm lắp và nắp thân máy.
Căn chỉnh các mũi tên (màu trắng) trên máy ảnh và trên bộ 
điều chỉnh ngàm lắp. Sau đó, xoay bộ điều chỉnh ngàm lắp 
như hình minh hoạ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.
Sơ đồ Bộ điều chỉnh Ngàm
Bộ điều chỉnh Ngàm của Samsung NX (ví dụ) (tuỳ chọn)
1
2
4
3
Số.
Mô tả
Phím nhả ống kính
Chỉ số ngàm lắp ống kính NX-M
Chỉ số ngàm lắp ống kính NX
Khung ngàm ba chân