Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Phụ kiện
53
Bấm và giữ phím nhả ống kính trên máy ảnh. Sau đó xoay 
ống kính như hình minh hoạ.
•  
Đèn flash không khả dụng khi sử dụng bộ điều chỉnh ngàm lắp.
•  
Tùy chọn Liên tiếp trong Drive không khả dụng khi sử dụng Bộ điều 
chỉnh Ngàm.
•  
Các đường ngang có thể xuất hiện trên ảnh khi bạn sử dụng bộ điều 
chỉnh ngàm và đối tượng chụp ở dưới nguồn sáng là đèn huỳnh quang 
hoặc đèn hơi thủy ngân. Để giải quyết vấn đề này, chọn b 
 Giảm Lỗi 
sọc ngang 
 Bật. Chức năng này có thể làm cho các cạnh của khung 
bị tối.
Căn chỉnh các mũi tên (màu đỏ) trên ống kính NX và trên 
bộ điều chỉnh ngàm lắp. Sau đó, xoay ống kính như hình 
minh hoạ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.
Tháo bộ điều chỉnh ngàm lắp
Bấm và giữ phím nhả ống kính trên bộ điều chỉnh ngàm 
lắp. Sau đó xoay ống kính như trong hình minh hoạ.