Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
55
Các cảnh chụp có thể nhận diện
Biểu tượng
Mô tả
Phong cảnh
Chế độ chụp cảnh có ảnh nền trắng sáng
Phong cảnh chụp đêm
Chân dung chụp đêm
Phong cảnh ngược sáng
Chân dung ngược sáng
Chân dung
Ảnh cận cảnh đối tượng chụp
Ảnh cận cảnh văn bản
Hoàng hôn
Trong nhà, bóng tối
Chiếu sáng một phần
Cận cảnh với chiếu sáng điểm
Chân dung với chiếu sáng điểm
Biểu tượng
Mô tả
Bầu trời xanh
Các khu vực có rừng thường bao gồm các đối tượng có 
màu xanh lá
Ảnh cận cảnh các đối tượng chụp nhiều màu sắc
Máy ảnh được cố định trên chân máy và đối tượng không 
di chuyển trong khoảng thời gian nhất định. (khi chụp 
trong bóng tối)
Các đối tượng di chuyển linh hoạt
Pháo hoa (khi sử dụng chân máy ảnh)
Nhấn [Nút chụp] để chụp ảnh.
•  
Máy ảnh có thể nhận diện các cảnh chụp khác nhau, ngay cả khi có cùng 
đối tượng, tuỳ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như: rung máy, ánh sáng, 
khoảng cách đến đối tượng.
•  
Nếu máy ảnh không nhận diện được chế độ chụp cảnh phù hợp, nó sẽ 
sử dụng các cài đặt mặc định cho chế độ Tự động.
•  
Dù có phát hiện ra khuôn mặt, máy ảnh cũng có thể không chọn chế độ 
chụp chân dung tuỳ thuộc vào vị trí của đối tượng chụp hoặc sự chiếu 
sáng.
•  
Ngay cả khi bạn sử dụng chân máy, máy ảnh cũng có thể không thể 
nhận diện được có sử dụng chân máy ( ) nếu đối tượng đang di 
chuyển.
•  
Máy ảnh tiêu thụ pin nhiều hơn vì nó thay đổi các cài đặt thường xuyên 
để chọn các chế độ chụp cảnh phù hợp.