Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
56
Chế độ Thông minh
Ở chế độ Thông minh, bạn có thể chụp ảnh với các tùy chọn được cài 
đặt trước cho một chế độ chụp cảnh cụ thể.
Trên Màn hình Chế độ, chọn Thông minh.
Chọn một chế độ chụp cảnh. 
Tùy chọn
Mô tả
Chân dung đẹp
Chụp chân dung bằng các tuỳ chọn để da 
mịn hơn và sáng hơn.
Khuôn mặt đẹp 
nhất
Chụp nhiều ảnh và thay thế các khuôn mặt 
để tạo ra bức ảnh đẹp nhất có thể.
Chụp liên tục
Chụp nhiều ảnh của một đối tượng đang 
chuyển động.
Chụp Trẻ Em
Chụp ảnh với âm thanh vui vẻ để thu hút sự 
chú ý của trẻ.
Phong cảnh
Chụp cảnh thực, tĩnh và phong cảnh.
Cận cảnh
Chụp các đối tượng nhỏ hoặc cận cảnh.
Thức ăn
Chụp ảnh các loại thức ăn với nhiều màu 
sắc.
Tiệc và Trong Nhà
Chụp các bức ảnh trong nhà.
Cố định hành động
Chụp đối tượng di chuyển ở tốc độ cao.
Màu tươi sáng
Chụp ảnh với những màu sắc sống động.
Toàn cảnh
Chế độ chụp cảnh rộng toàn cảnh trong 
một bức ảnh đơn.
Thác nước
Chế độ chụp cảnh thác nước.
Bóng
Chụp các đối tượng khi bề mặt tối của đối 
tượng tương phản với hình nền sáng.
Tùy chọn
Mô tả
Hoàng hôn
Chế độ chụp cảnh hoàn hôn, với màu đỏ và 
màu vàng tự nhiên.
Đêm
Chụp ảnh ít bị mờ và ít bị nhiễu hạt hơn 
trong các điều kiện ánh sáng yếu.
Pháo hoa
Chế độ chụp cảnh pháo hoa.
Vết ánh sáng
Chế độ chụp cảnh tạo vệt ánh sáng trong 
điều kiện ánh sáng yếu.
Nhấn nửa chừng [Nút chụp] để lấy nét và nhấn  
[Nút chụp] để chụp.
Sử dụng chế độ chụp Chân dung đẹp
Trong chế độ Chân dung đẹp, bạn có thể sử dụng các tuỳ chọn để làm 
da mịn hơn và sáng hơn trước khi chụp chân dung.
Trên màn hình Chế độ, chọn Thông minh 
 Chân dung 
đẹp.
Bấm [m] 
 b 
 Sửa khuôn mặt.
Nhấn [D/I] để chọn một tuỳ chọn.
Nhấn [C/F] để điều chỉnh tùy chọn.
•  
Bạn cũng có thể kéo các thanh trượt hoặc chạm vào +/- để 
điều chỉnh các tuỳ chọn.