Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
5
Thông tin về an toàn và sức khỏe
Kiểm tra xem máy ảnh có vận hành đúng không trước khi 
sử dụng.
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho mọi trường hợp mất hoặc 
hỏng các tập tin xảy ra do máy ảnh hoạt động không đúng hoặc sử 
dụng không đúng.
Bạn phải cắm đầu nhỏ của cáp USB vào máy ảnh của bạn.
Nếu cáp bị cắm ngược, nó có thể làm hỏng các tập tin của bạn. Nhà 
sản xuất không chịu trách nhiệm cho mọi mất mát dữ liệu.
Không để ống kính tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.
Việc này có thể gây phai màu bộ cảm biến ảnh hoặc làm hỏng nó.
Nếu máy ảnh trở nên quá nóng, hãy tháo pin và để pin 
mát trở lại.
• 
Sử dụng máy ảnh trong một khoảng thời gian dài có thể gây nóng 
pin và làm tăng nhiệt độ bên trong máy ảnh. Khi không sử dụng 
máy ảnh nữa, nên tháo pin và để pin mát trở lại.
• 
Nếu nhiệt độ bên trong máy ảnh quá cao, có thể tạo ra tiếng ồn khi 
vận hành máy ảnh. Đây là hiện tượng bình thường và không ảnh 
hưởng đến hoạt động bình thường của máy.
Tránh gây nhiễu các thiết bị điện tử khác.
Máy ảnh của bạn phát ra các tín hiệu tần số sóng vô tuyến (RF) mà có 
thể gây nhiễu các trang thiết bị điện tử không được bảo vệ hoặc được 
bảo vệ không đúng cách, như máy điều hòa nhịp tim, máy trợ thính, 
các thiết bị y tế hoặc các thiết bị điện tử khác ở nhà hoặc trong xe. 
Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết các vấn 
đề gây nhiễu mà bạn gặp phải. Để ngăn chặn vấn đề gây nhiễu không 
mong muốn, chỉ dùng các thiết bị hoặc phụ kiện đã được Samsung 
phê chuẩn.
Dùng máy ảnh của bạn trong vị trí bình thường.
Tránh chạm vào ăng-ten trong của máy ảnh.
Việc truyền dữ liệu và trách nhiệm của bạn
• 
Dữ liệu được truyền qua mạng WLAN có thể bị lộ, vậy hãy tránh 
việc truyền các dữ liệu nhạy cảm ở các khu vực công cộng hay các 
mạng mở. 
• 
Nhà sản xuất máy ảnh sẽ không chịu trách nhiệm cho việc truyền 
dữ liệu mà vi phạm luật bản quyền, thương hiệu và sở hữu trí tuệ 
hoặc các quy tắc về tuân thủ nơi công cộng.