Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
64
Sử dụng chức năng Bulb
Sử dụng chức năng Bulb để chụp các cảnh đêm hoặc bầu trời đêm. 
Khi bạn nhấn [Nút chụp], màn trập mở sang bên trái do đó, bạn có 
thể tạo các hiệu ứng ánh sáng đang di chuyển.
Để sử dụng một 
đèn,
Ở chế độ Chụp, bấm [I] để chọn tốc độ màn trập 
 
Bấm [C] liên tục để cài đặt tốc độ màn trập về Bulb 
 Bấm 
và giữ [Nút chụp] trong khoảng thời gian mong muốn.
•  
Nếu bạn cài đặt giá trị ISO cao hoặc mở màn trập trong khoảng thời gian 
dài, có thể tăng khả năng nhiễu ảnh.
•  
Các tuỳ chọn truyền động, đèn flash, và Chụp khi chạm không thể được 
sử dụng đồng thời với chức năng Bulb.
•  
Chức năng Bulb chỉ có ở chế độ Bằng tay.
•  
Sử dụng chân máy và phím nhả màn trập để tránh làm rung máy ảnh.
•  
Màn trập mở càng lâu, càng mất nhiều thời gian để lưu ảnh. Không được 
tắt máy khi máy ảnh đang lưu ảnh. 
•  
Nếu bạn sử dụng chức năng này trong khoảng thời gian dài, hãy sử dụng 
pin đã được sạc đầy.