Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
65
•  
H.264 (MPEG-4 part10/AVC) là định dạng mã hoá video mới nhất được 
tạo lập năm 2003 do ISO-IEC và ITU-T cùng tạo ra. Vì định dạng này sử 
dụng tỷ lệ nén cao, nhiều dữ liệu hơn được lưu trong ít khoảng trống bộ 
nhớ hơn.
•  
Nếu bạn bật chức năng chống rung ảnh khi quay phim, máy ảnh có thể 
sẽ ghi lại được cả âm thanh của bộ chống rung ảnh.
•  
Nếu bạn tháo ống kính máy ảnh khi đang quay phim, quá trình quay sẽ 
bị gián đoạn. Không thay ống kính khi đang quay phim.
•  
Nếu bạn thay đổi góc chụp của máy ảnh đột ngột khi đang quay phim, 
máy ảnh có thể sẽ không ghi lại được hình ảnh một cách chính xác. Sử 
dụng chân máy để tránh làm rung máy ảnh.
•  
Máy ảnh chỉ hỗ trợ chức năng Lấy nét tự động đa điểm khi ghi video. 
Bạn không thể sử dụng bất kỳ chức năng cài đặt vùng lấy nét nào khác.
•  
Khi kích thước của một tập tin phim vượt quá 4 GB, máy ảnh sẽ tự động 
dừng ghi hình dù vẫn chưa đạt đến thời lượng ghi tối đa (29 phút và  
59 giây).
•  
Nếu bạn sử dụng thẻ nhớ ghi chậm, việc quay phim có thể bị gián đoạn 
do thẻ nhớ không thể xử lý dữ liệu ở mức mà video đang được quay. 
Nếu điều này xảy ra, hãy thay thẻ nhớ bằng một thẻ nhanh hơn hoặc 
giảm kích thước video (ví dụ: từ 1280X720 xuống còn 640X480).
•  
Khi đang xoá hết thẻ nhớ, phải luôn sử dụng máy ảnh để xoá. Nếu xoá 
trên máy ảnh khác hoặc trên máy tính, bạn có thể làm mất các tập tin 
trên thẻ nhớ hoặc làm thay đổi dung lượng của thẻ nhớ.
•  
Khi đang ghi video trong cùng độ nhạy sáng ISO, màn hình có thể bị tối 
đi hơn so với khi chụp ảnh. Điều chỉnh độ nhạy ISO.
•  
Khi bạn ghi một video ở Chương trình, chế độ Ưu tiên khẩu độ hoặc Ưu 
tiên tốc độ, ISO được tự động cài đặt về Tự động.
Ghi video
Ở chế độ Chụp, bạn có thể ghi các đoạn video Full HD (1920X1080) 
bằng cách nhấn   (Ghi video). Máy ảnh cho phép bạn ghi một video 
dài đến 29 phút và 59 giây ở độ dài 30 fps và lưu các tập tin theo định 
dạng MP4 (H.264). Âm thanh được ghi thông qua mi-crô của máy ảnh.
Sử dụng Hiệu ứng chuyển cảnh để tăng hoặc giảm màn hình. Bạn 
cũng có thể chọn Tiếng hoặc các tuỳ chọn khác để cài đặt tùy chọn 
ghi. (tr. 101)
Trên màn hình Chế độ, chọn chế độ chụp.
•  
Tính năng này có thể sẽ không hoạt động được ở một số chế 
độ.
Chọn tùy chọn mong muốn.
Nhấn   (Ghi video) để bắt đầu ghi.
•  
Máy ảnh sẽ lưu giữ tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ mà bạn 
đã cài đặt trước khi bắt đầu chụp.
Nhấn lại   (Ghi video) để dừng ghi.
•  
Bạn cũng có thể bấm [Nút chụp] để dừng ghi.