Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
72
72
Các Chức năng Chụp
Cân bằng Trắng là nguồn sáng ảnh hưởng đến màu sắc của bức ảnh. 
Màu của bức ảnh phụ thuộc vào loại và chất lượng nguồn sáng. Nếu 
bạn muốn màu sắc của bức ảnh thực tế hơn, hãy chọn một điều kiện 
chiếu sáng phù hợp để hiệu chỉnh Cân bằng Trắng, như: Cân bằng 
trắng tự độngÁnh sáng ban ngàyNhiều MâyVonfam, hoặc điều 
chỉnh nhiệt độ màu bằng tay.
Bạn cũng có thể điều chỉnh màu cho các nguồn sáng được cài đặt 
trước để màu sắc của bức ảnh phù hợp với cảnh thực tế dưới điều 
kiện chiếu sáng hỗn hợp.
Để cài đặt Cân 
bằng Trắng,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Cân bằng trắng 
 
một tùy chọn.
* Mặc định
Biểu tượng
Mô tả
Cân bằng trắng tự động*: Sử dụng cài đặt tự động tùy 
thuộc vào điều kiện chiếu sáng.
Ánh sáng ban ngày: Chọn khi chụp ảnh ngoài trời vào 
một ngày nắng. Tùy chọn này có thể đem lại bức ảnh có 
màu sắc gần giống nhất với màu sắc tự nhiên của khung 
cảnh.
Nhiều Mây: Chọn khi chụp những bức ảnh ngoài trời vào 
một ngày nhiều mây hoặc trong bóng râm. Những bức 
ảnh được chụp vào những ngày nhiều mây có xu hướng 
xanh hơn những bức ảnh được chụp vào nhưng ngày trời 
nắng. Tùy chọn này bù đắp hiệu ứng đó.
Trắng huỳnh quang: Chọn khi chụp ảnh dưới ánh đèn 
huỳnh quang trong ánh sáng ban ngày, đặc biệt là đối với 
đèn huỳnh quang trắng.
* Mặc định
Biểu tượng
Mô tả
N
NW huỳnh quang: Chọn khi chụp ảnh dưới ánh đèn 
huỳnh quang trong ánh sáng ban ngày, đặc biệt là đối với 
ánh sáng huỳnh quang trắng có các sắc độ màu rất trắng.
D
Ban ngày huỳnh quang: Chọn khi chụp ảnh dưới ánh 
đèn huỳnh quang trong ánh sáng ban ngày, đặc biệt là 
đối với ánh sáng huỳnh quang trắng có các sắc độ màu 
hơi xanh.
Vonfam: Chọn khi chụp những bức ảnh trong nhà dưới 
các bóng đèn sợi đốt hoặc đèn halogen. Bóng đèn sợi 
đốt sáng nóng có xu hướng có sắc màu đỏ đậm. Tùy 
chọn này bù đắp hiệu ứng đó.
Cân bằng trắng flash: Chọn khi sử dụng đèn flash.
Cài đặt tùy biến: Sử dụng chức năng cài đặt được xác 
định trước của bạn. Bạn có thể cài đặt bằng tay Cân bằng 
Trắng bằng cách nhấn [D], và chụp một tờ giấy trắng. 
Để tờ giấy vào vòng tròn đo sáng điểm và cài đặt Cân 
bằng Trắng.
Nhiệt độ màu: Điều chỉnh nhiệt độ màu của nguồn sáng 
bằng tay. Nhiệt độ Màu là phép đo độ Kelvin (K) cho biết 
một loại nguồn sáng cụ thể. Bạn có thể chụp được một 
tấm ảnh ấm áp hơn với dung lượng cao hơn và một tấm 
ảnh lạnh hơn với dung lượng thấp hơn. Nhấn [D], và 
điều chỉnh nhiệt độ màu.
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào điều kiện chụp.
Cân bằng Trắng