Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
74
74
Các Chức năng Chụp
Picture wizard cho phép bạn áp dụng những phong cách hình ảnh 
khác nhau đối với bức ảnh của bạn để tạo ra cái nhìn và những tâm 
trạng cảm xúc khác nhau. Bạn cũng có thể tạo và lưu những phong 
cách hình ảnh của riêng mình bằng cách điều chỉnh màu sắc, độ bão 
hoà, độ sắc nét, và độ tương phản cho mỗi phong cách.
Không có quy tắc cho việc nên áp dụng phong cách nào phù hợp với 
những điều kiện nào. Thử nghiệm những phong cách hình ảnh khác 
nhau và tìm ra cài đặt của riêng bạn.
Để cài đặt một phong 
cách hình ảnh,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Picture wizard 
 một tùy chọn.
Ví dụ:
Chuẩn 
Sống động
Chân dung
Phong cảnh
Rừng cây
Hoài cổ
Mát mẻ
Êm Đềm
Cổ điển
•  
Bạn cũng có thể điều chỉnh giá trị của cài đặt phong cách đã được cài 
đặt trước. Chọn một tùy chọn Picture wizard, bấm [D] và điều chỉnh 
màu, độ bão hoà, độ sắc nét, hoặc độ tương phản.
•  
Để tùy chỉnh Picture wizard của riêng mình, chọn  , 
 hoặc 
 và 
điều chỉnh màu, độ bão hoà, độ sắc nét và độ tương phản.
•  
Không thể cài đặt đồng thời các tùy chọn Picture wizard với các tùy chọn 
Lọc thông minh.
Picture wizard (phong cách hình ảnh)