Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
76
Các Chức năng Chụp > 
Chế độ lấy nét
Lấy nét Tự động Liên tục
Khi bạn nhấn [Nút chụp] nửa chừng, máy ảnh tiếp tục lấy nét tự 
động. Khi vùng lấy nét được gắn trên đối tượng, đối tượng sẽ luôn 
được lấy nét ngay cả khi đang di chuyển. Chế độ này nên được dùng 
để chụp ảnh một người đang đi xe đạp, một con chó đang chạy hoặc 
một chiếc xe đang chạy.
Lấy nét bằng tay
Bạn có thể lấy nét bằng tay đối tượng bằng cách bấm [C/F] trên 
máy ảnh. Chức năng Trợ giúp lấy nét bằng tay giúp bạn dễ dàng lấy 
nét. Khi bạn đang điều chỉnh chế độ lấy nét, vùng lấy nét được mở 
rộng. Nên dùng chế độ này để chụp đối tượng có màu sắc giống với 
màu của hậu cảnh, cảnh chụp đêm hoặc cảnh pháo hoa.
•  
Sau khi chụp ảnh bằng chế độ lấy nét bằng tay, bấm [o] 
 [C/F] để 
điều chỉnh lại chế độ lấy nét bằng tay.
•  
Nếu bạn sử dụng tính năng này, bạn không thể cài đặt các tuỳ chọn  
Lấy nét tự động khi chạm màn hìnhNhận diện khuôn mặt,  
Vùng AF và Liên kết AE vào điểm AF.
•  
Trong khi bạn đang điều chỉnh giá trị lấy nét, xuất hiện thước chia độ lấy 
nét bằng tay (
).