Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
79
79
Các Chức năng Chụp
Nhận diện khuôn mặt
Sử dụng tuỳ chọn Nhận diện Khuôn mặt để tự chụp chân dung hoặc 
khuôn mặt cười.
Để sử dụng tính 
năng nhận diện 
khuôn mặt,
 
Ở chế độ Chụp, bấm [m] 
→ 
 Nhận diện khuôn 
mặt 
 một tuỳ chọn.
•  
Khi máy ảnh của bạn nhận diện được một khuôn mặt, nó sẽ tự động 
theo dõi khuôn mặt đã được nhận diện.
•  
Khi bạn sử dụng tùy chọn Tự động Nhận diện Khuôn mặt, máy ảnh sẽ tự 
động lấy nét trên vùng có khung lấy nét màu trắng. 
•  
Tùy vào các tùy chọn Thuật sĩ Hình ảnh, Nhận diện Khuôn mặt có thể sẽ 
không hiệu quả. 
•  
Khi bạn cài đặt lấy nét bằng tay, chức năng Nhận diện Khuôn mặt có thể 
sẽ không khả dụng.
•  
Chức năng Nhận diện Khuôn mặt có thể sẽ không hiệu quả khi:
 -
đối tượng ở xa máy ảnh
 -
đối tượng quá sáng hoặc quá tối
 -
đối tượng không đứng trước máy ảnh
 -
đối tượng đang đeo kính râm hoặc đeo mặt nạ 
 -
biểu cảm khuôn mặt của đối tượng thay đổi quá nhanh 
 -
đối tượng ngược sáng hoặc điều kiện chiếu sáng không ổn định 
•  
Khi bạn cài đặt tuỳ chọn Nhận diện Khuôn mặt, vùng lấy nét tự động tự 
động chuyển sang Lấy nét tự động đa điểm. 
•  
Tuỳ vào tuỳ chọn Nhận diện Khuôn mặt mà bạn đã chọn, một số tuỳ 
chọn chụp có thể sẽ không khả dụng.
Bình thường
Máy ảnh ưu tiên lấy nét trên khuôn mặt người. Có thể nhận diện lên 
đến 10 khuôn mặt. Nên sử dụng cài đặt này để chụp ảnh một nhóm 
người.
Khi bạn nhấn [Nút chụp] nửa chừng, máy ảnh lấy nét trên các khuôn 
mặt như hình bên dưới. Trong trường hợp chụp ảnh một nhóm người, 
máy ảnh hiển thị lấy nét trên khuôn mặt của người gần nhất trong 
khung hình màu trắng và những khuôn mặt còn lại trong khung hình 
màu xám.